Инертни материали | Инертни материали и устойчиво развитие


Инертни материали и устойчиво развитие

Устойчивото развитие е крайъгълния камък на просперитета на индустрията за добив на инертни материали. БАПИМ и членовете на асоциацията поемат ангажимент да работят за подобрение на следните показатели за устойчиво развитие в индустрията ни:

Трудова заетост в индустрията ни

Развитие на нови способности и повишаване квалификацията на служители в индустрията

Здраве и безопасност на служителите в индустрията

Ниво на приходи и инвестиции в иновации

Подобряване разходи за добив на инертни материали

Връзки с общностите където членовете на БАПИМ извършват своята дейност

Подобряване на енергийната ефективност

Управлени на ландшафт

Транспортни разходи