Инертни материали | Интертни материали


Интертни материали
Интертни материали

Инертните материали са широк набор от груби материали използвани в строителството. Инертните материали включват пясък, чакъл, трошен камък. Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси.

Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж - основи, пътища и други приложения.

Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи, пътища и железопътни линии.