Медии | Новини


Новини
 
  Нов Генерален секретар
15.10.2013 г.

От 15.10.2013 година, Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) има нов Генерален секретар – Веселин Дончев.

Управителният cъвет и всички членове на организацията сърдечно благодарят на досегашния Генерален секретар Надя Лазарова за отличната работа и и желаят много професионални успехи!

  Трето издание на бюлетин на Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ)
03.07.2012 г.

София, 03.07.2012г.
През м. юли, БАПИМ разпространи сред заинтересованите страни третото издание на електронния бюлетин на асоциацията.

Основен акцент на изданието е необходимостта и икономическите и екологични ползи от ефективното използване на ресурси, в това число и рециклирането на отпадъци от строителство и разрушаване.

Третото издание на бюлетина на БАПИМ може да видите в приложения файл.Бюлетин - Брой III, 2012
  Българска асоциация на производителите на инертни материали се обяви срещу атаките към Каолин АД
29.06.2012 г.

 

София, 29 юни 2012 г. - Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) изразява своето възмущение от тенденциозните и неверни обвинения срещу Каолин АД и минния сектор. 

 

БАПИМ се обявява срещу неоснователното и подвеждащо обвързване на цени на електроенергия и недоказани твърдения за вреди за околната среда с дейност на член на асоциацията.

 

БАПИМ изразява своята загриженост за вредите, които недоказаните твърдения нанасят не само на репутацията на водеща публична компания в България, но и върху добивната индустрия в страната.

 

Каолин АД изпълнява своите задължения като концесионер, работодател и публично дружество. Предприятието, в което директно и индиректно са заети над 2000 служители, е един от големите работодатели и данъкоплатци в България. От 2009 г. до 2011 г. Каолин АД е допринесла към бюджета на страната с над 3 млн. лева от корпоративни данъци и компанията е изплатила близо 7 млн. лева концесионни възнаграждения.

 

Каолин АД е подписала и се придържа към Етичния кодекс на БАПИМ, който включва спазване на всички законови разпоредби и изисквания и прилагане на устойчив бизнес модел, грижа за социалното развитие и икономически просперитет на общностите където компаниите оперират. Членовете на БАПИМ, включително и Каолин АД, допринасят за развитието на местните общности, в които извършват своята дейност като последователно заплащат дължимите си концесионни възнаграждения, които формират значителна част от бюджета на българските общини.  

 

БАПИМ смята, че атаките срещу компании от сектора са породени и от последователната работа на асоциацията и членовете й срещу незаконния добив на инертни материали в много райони на страната. От създаването си БАПИМ работи активно с институции като Икономическа полиция, ДАНС, ОД на МВР, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите и много други държавни институции за прекратяване на тази негативна за българската икономика и общество практика.

 

БАПИМ ще продължи да подкрепя легалните компании от българския минен бранш и ще се противопоставя на криминалните практики, които вредят на индустрията в България.