Медии | Новини


Новини
 
  Холсим Кариерни материали отбелязва 100-годишнината на Холсим с доброволен труд в полза на обществото
14.06.2012 г.

София, 14.06.2012г. - В съответствие с дългосрочните си ангажименти за устойчиво развитие и подобряване на средата за живот в населените места, където компанията Холсим оперира и като част от глобалната инициатива "Заедно за обществото", отбелязваща 100-годишнината от създаването на Холсим - Холсим България инициира дейности, свързани с грижата за околната среда и благоустройството на обществените пространства.

Служителите на Холсим Кариерни материали София се включиха в глобалната инициатива на 14 юни 2012 г. с доброволен труд в полза на жителите на с.Чепинци и с.Негован, Столична община.

Доброволците бяха разделени на две групи в с. Чепинци и с. Негован. Единият обект беше училището в Негован, чийто двор бе почистен, заравнен и засаден с трева, а бордюрите на игрището в училището бяха боядисани.  Другият обект от инициативата беше детската площадка в с. Чепинци, която беше изцяло реновирана - оградата на площадката беше ремонтирана и боядисана, монтирани бяха нови съоръжения (пейки, люлки и пясъчник), а съществуващите такива бяха пребоядисани. Доброволческият ден на Холсим Кариерни материали София приключи с почистване на района около площадката в с. Чепинци и раздаване на награди на доброволците.

Служителите на Холсим Кариерни материали Пловдив, Холсим Бетон Пловдив и Врис отбелязаха инициативата на 15 юни 2012 г., като подариха един ден доброволен труд на жителите на с. Шишманци, община Раковски.

Доброволците заравниха алеята за бягане около стадиона, монтираха мрежи на футболните врати и грундираха и боядисаха желязната конструкция на вратите на стадиона. Към инициативата се присъединиха жители на с. Шишманци и представителите на местната власт.

Снимки от инициативата "Заедно за обществото" в България може да видите в приложените файлове:Инициатива "Заедно за обществото" - Холсим Кариерни материали София, с.Чепинци, Столична община
Инициатива "Заедно за обществото" - Холсим Кариерни материали София, с.Негован, Столична община
Инициатива "Заедно за обществото" - Холсим Кариерни материали Пловдив, с.Шишманци, община Раковски
  БАПИМ ще бъде съорганизатор на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини - гр. Созопол, 12 - 16 юни 2013 година
03.05.2012 г.

София, 03.05.2012г. - По покана на проф. д-р Иван Нишков, декан на Миннотехнологичен факултет в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и председател на Организационния комитет на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини, Българска асоциация на производителите на инертни материали ще бъде съорганизатор на най-влиятелния международен форум на Балканския полуостров в областта на минната индустрия, който ще се проведе в гр. Созопол в периода 12 - 16 юни 2013 година.  

 

Повече информация може да откриете на официалната Интернет страница на Форума: http://bmpc2013.com/BG/Лого на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини - гр. Созопол, 12 - 16 юни 2013 година
Банер на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини - гр. Созопол, 12 - 16 юни 2013 година
  Второ издание на бюлетин на Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ)
12.04.2012 г.

12.04.2012г. - През м. април, БАПИМ разпространи сред заинтересованите страни второто издание на електронния бюлетин на асоциацията.

Основен акцент на изданието е негативните социално-икономически и екологични въздействия от добива на инертни материали в речни легла.

Второто издание на бюлетина на БАПИМ може да видите в приложения файл.Бюлетин - Брой II, 2012