Медии | Новини


Новини
 
  Почетен диплом от Басейнова дирекция - Пловдив за успешно партньорство с БАПИМ
05.04.2012 г.

Пловдив, 05.04.2012г. - По повод честване на 10-годишнината от създаването на Басейнова дирекция - Източнобеломорски район, г-жа Надя Лазарова, генерален секретар на БАПИМ бе удостоена с почетен диплом за успешно партньорство с Басейновата дирекция в областта на опазване на околната среда и водните ресурси.Почетен диплом от Басейнова дирекция - Пловдив за успешно партньорство с БАПИМ
  Заседание на Управителния съвет на БАПИМ - гр. София, 21 март 2012 година
21.03.2012 г.

На 21 март 2012г. в гр. София се състоя заседание на Управителния съвет на БАПИМ.

Основен акцент на срещата бяха участието на БАПИМ в предстоящото обсъждане на проект на Национална стратегия за развитие на минната индустрия и изготвянето на проект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.

Обсъдени бяха важни за сектора въпроси, като проблемите с  нелоялна конкуренция и незаконен добив на инертни материали, възможностите за преодоляване на тези негативни за сектора дейности с предстоящите законодателни промени, както и съвместната работа на асоциацията с различни заинтересовани страни.

Управителният съвет на БАПИМ взе решение да свика Общо събрание на 8 май 2012г. в гр. Стара Загора.

  Първо издание на бюлетин на Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ)
20.12.2011 г.

20.12.2011г. - БАПИМ стартира издаването на електронен бюлетин на асоциацията, който ще бъде разпространяван четири пъти годишно и цели да популяризира дейността и постиженията на асоциацията, както и най-добри практики на компаниите-членове в областта на устойчивото развитие.

Първото издание на бюлетина може да видите в приложения файл.Бюлетин - Брой I, 2011