Медии | Новини


Новини
 
  Участие на БАПИМ в Международната конференция на тема „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”, гр. Пловдив - 21-23.03.2011г.
23.03.2011 г.

Пловдив, 22.03.2011г. - По покана на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и френската Агенция по водите "Артоа-Пикарди", БАПИМ взе участие в международната конференция, посветена на Световния ден на водата (22 март) и 10-годишнината на Рамковата директива за водите – „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”.

Презентацията на БАПИМ включваше описание на уникалното за България партньорство между браншова асоциация и екологично НПО, какъвто е съвместния проект с WWF "Проучване на състоянието и практиките за добив на инертни материали от реки в България", както и описание на различни дейности и иницативи на асоциацията, свързани с управлението на води, по-специално използването на повърхостни водни обектиПрезентация на БАПИМ - Международна конференция "Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа, 21-23 март 2011г.
  БАПИМ организира обучение за своите членове на тема "Бизнес етикет и комуникации"

София, 26.10.2010г. - БАПИМ организира еднодневно обучение за членовете на асоциацията на тема "Бизнес етикет и комуникации". Една от основните цели на обучението беше да се подобрят уменията за общуване с различни видове институции и организации, да се придобият умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на професионални решения, както и да се усвоят правила за делово общуване.

Лектор на обучението бе г-жа Ани Давидкова, главен експерт в дирекция "Протокол" към Администрацията на Президента на Р България.

 

  Участие на БАПИМ в Международната минна конференция на тема „Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа”, гр. Пловдив - 27-28.09.2010г.

Пловдив, 27.09.2010г. - В рамките на Международния технически панаир в гр. Пловдив се проведе за първи път Международна минна конференция на тема "Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа". Г-н Тома Гийо, съпредседател на БАПИМ, заедно с представител на международната природозащитна организация WWF - г-н Георги Стефанов, представи съвместния проект "Проучване на състоянието и практиките за добив на инертни материали от реки в България". Презентациите на г-н Гийо и г-н Стефанов предизвикаха силен интерес и отзвук сред представителите на държавни институции, минно-добивни компании и НПО.Презентация на проект на БАПИМ и WWF - Проучване на състоянието и практиките за добив на инертни материали от реки в България