Медии | Новини


Новини
 
  Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) се обяви срещу тенденциозните атаки срещу Каолин АД
23.08.2010 г.

София, 23 август 2010 г. - Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) и членовете на асоциацията изразяват своето възмущение от последователните, тенденциозни атаки и неверни твърдения срещу члена на БАПИМ Каолин АД. 

БАПИМ подкрепя Каолин АД във връзка с неоснователните обвинения срещу дейността на компанията и изразява своята загриженост за вредите, които недоказаните твърдения нанасят на акционерите и служителите на водеща публична компания в България. Подобни атаки, които не са базирани на доказателства оказват негативно влияние не само върху репутацията на Каолин АД, но и върху добивната индустрия в страната. 

Като член на асоциацията, Каолин АД подписа и се придържа към Етичния кодекс на БАПИМ, който включва спазване на всички законови разпоредби и изисквания и прилагане на устойчив бизнес модел, включващ грижа за социалното развитие, околната среда и икономически просперитет на общностите, където компанията оперира. 

Членовете на БАПИМ, включително и Каолин АД, са от малкото компании в бранша, които заплащат реални концесионни такси и по този начин имат принос не само към държавния бюджет, но също допринасят и за икономическото развитие на местните общности. Членовете на БАПИМ внасят над 60% от всички коцесионни такси за добив на инертни материали в България. 

Основен принцип на БАПИМ е да работи активно с неправителствени и екологични организации , които водят аргументиран диалог и партнират конструктивно за устойчивото развитие на индустрията, каквито организациите, свързани с обвиненията към Каолин АД не са. 

БАПИМ работи с множество институции по въвеждане на устойчиви екологични и бизнес практики. Асоциацията си партнира с Икономическа полиция във връзка с борбата с незаконния добив на инертни материали, като през юли месец по сигнал на БАПИМ кмета на село Арчар, област Видин бе административно глобен за незаконен добив в региона. 

БАПИМ проведе съвместно с водеща международна екологична организация изследване на влиянието на добива на инертни материали от речните корита, резултатите от което ще бъдат обявени скоро. Асоциацията участва в множество законодателни инициативи и допринася активно с експертно мнение по закони, като Закон за изменение и допълнение на Закона за водите и Закон за изменение и допълниение на Закона за подземните богатства. 

 

  Статия за незаконен добив на инертни материали във Варненски регион - в.Труд
05.08.2010 г.

Днес, 05 август 2010 година, в националния ежедневник в.Труд беше публикувана статия за незаконния добив на инертни материали във Варненски регион. Материалът показва изключително големите размери на този вид дейности край гр. Варна, както и безсилието на компетентните органи и законово-опериращите компании от сектора да се справят с негативните последици от неправомерното изземване на инертни материали, загубите за бюджета, екологичните проблеми и нелоялната конкуренция.

Пълният текст на статията може да видите на следния линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=567370

  БАПИМ получи покана за участие в проект SARMa за устойчиво управление на инертни материали
25.06.2010 г.

БАПИМ получи официална покана да участва в проект SARMa, който се финансира по Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е постигането на устойчиво управление и гарантирано предлагане на инертни материали в Югоизточна Европа и преодоляване на предизвикателства, като незаконен добив на инертни материали, недостатъчно рециклиране на първични материали, некултивирани кариери и опозиция от страна на местните общности.

Проектът е с продължителност от две години и половина - м.май 2009 - м.октомври 2010.

Като част от проекта, БАПИМ ще има възможност да участва в различни проектни семинари и работни срещи на национално и транснационално ниво, да обменя опит и информация с проектните партньори и да има достъп до всички резултати от проекта.

Повече информация за проект SARMa може да откриете на следната Интернет страница: www.sarmaproject.euПисмо-покана за участие в проект SARMa