Инертни материали | Приложение


Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

Инертните материали намират приложние във всеки аспект на модерната индустрия.

Жилищно строителство
Строителството на едно жилище изисква средно 400 тона инертни материали (крайни продукти и бетон) - от основите до покрива

Други сгради и структури

Болници, училища, мостове, структури за защита от наводнения и много други - създаването на всички структури  е възможно с инертни материали. В много случаи инертните материали допринасят не само якост, но и специални технологии и архитектурна естетика. За строителството на едно училище, например, са нужни средно 3 000 тона инертни материали. За нуждите на един спортен стадион са нужни около 300 000 тона инертни материали

Пътна мрежа
Инертните материали се използват на всички нива от строителството на пътната инфраструктура, включително и настилката, при която се използват инертни материали устойчиви на изглаждане, за да намалят риска от плъзгане. Строителството на един километър път изисква до 30 000 тона инертни материали

Железопътна инфраструктура
Инертните материали представляват основна част от баласта на железопътните линии. При изграждането на един километър железопътна линия са нужни до девет тона инертни материали