Ресурси | Проучвания и публикации


Проучвания и публикации
 
  Годишен доклад на UEPG 2007

Годишен доклад на Европейска асоциация за инертни материали (UEPG) за 2007 година на английски език

  Устойчиво развитие индикатори 2001-2003

Индикатори за устойчиво развитие в ЕС за неенергийната минна индустрия на английски езикФайл за сваляне в PDF формат