Устойчиво развитие | Устойчиво развитие


Устойчиво развитие
Устойчиво развитие

Терминът "устойчиво развитие" описва модел на използване на ресурсите, така че да бъдат задоволени човешките нужди, като в същото време се съхранява околната среда, за да бъдат посрещани нуждите не само на настоящите, но и на бъдещите поколения.

Устойчивото развитие съчетава в едно грижата и опазването на природните системи и предизвикателствата при задоволяване на нуждите на обществото.

Сферата на устойчивото развитие е разделено на три основни области:

Устойчивост на околната среда

Икономическа устойчивост

Устойчивост в социалната сфера

Още през 70-те години на 20 век терминът "устойчивост" е използван, за да опише икономика, която е в синхрон с основните еколгични системи. По това време еколозите насочват вниманието на обществото към ограничените ресурси и бързия растеж, като алтернативата е устойчива икономика, която взима под внимание грижата за екологичните системи.