За БАПИМ | Членове


Членове

Членството в БАПИМ е доброволно, като член може да бъде всяко юридическo лице производител на инертни материали, което споделя ценностите и целите на асоциацията. Всеки член трябва да подпише и спазва етичния кодекс на БАПИМ. Кандидати за членове се одобряват от Общото събрание на БАПИМ. За повече информация се свържете с главния секретар на сдружението.Холсим Кариерни Материали АД
www.holcim.bg
Холсим Кариерни Материали Пловдив АД
www.holcim.bg

Прайм Технолоджис ООД
Агремайн ЕООД

Атлас Машинен България ЕООД