Сигнали за незаконен добив

За да заявите вашето желание за членство, моля попълнете документите по-долу и изпратете на office@bapim.org .

УСТАВ
Анкетна карта
Заявление
Заявление асоцииран член
Етичен кодекс