Сигнали за незаконен добив

Българска асоциация за производителите на инертни материали се управлява от Управителен съвет, на чело на който са двама съпредседатели, които управляват заедно с генерален секретар. Асоциацията организира средно два броя общи събрания на година за широко обсъждане състоянието на индустрията. Управителните съвети се състоят ежемесечно или според нуждата и проблемите на своите членове.

Членовете биват основни, които са компании с основна дейност добив на инертни материали, почетни - Минно геоложкия университет в България, и асоциирани - членове, които имат отношение към индустрията. Списък на членовете можете да видите тук. Документи за заявка на членство, може да откриете тук.

Съ-председатели на БАПИМ:

Катерина Димитрова - Попова

MBA

Венцеслав Евстатиев

Управителен съвет:

Катерина Димитрова

Холсим

Иван Богданов

МДЗ „Балша“ АД

Радомир Чолаков

Каолин АД

Венцеслав Евстатиев

Ескана АД

проф Павел Павлов

МГУ "Св. Иван Рилски"

Генерален секретар:

Ирина Колева

MBA