Сигнали за незаконен добив

БАПИМ е асоциацията на производителите на инертни материали в България. Асоциацията е учредена през 2009 година от десет водещи в индустрията компании. Текущи членове на асоциацията можете да видите тук.

БАПИМ е член на Българската минно-геоложка камара (БМГК), в която е постоянен член на управителния съвет по право и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

БАПИМ има за цел подобряване на индустрията за инертни материали в България, като благоприятства за оптималното й развитие и поставянето й на ниво западно-европейските ни колеги по отношение на лоялната конкуренция, в това число премахването незаконния добив.

За целта, БАПИМ работи активно с Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие, Министерство на Финансите, както и всички агенции в държавата, които имат отношение към проблема.

Асоциацията обменя опит на добри производствени практики добити от производство на шест континента.
Членове ни се отличават с най-висок имидж, отлична инвестиционна политика, както по отношение на бизнеса така и в сферата на социалната отговорност, безкомпромисно управление на качеството и опазване на околната среда. Компаниите разполагат с най-добрите специалисти в индустрията, работят за кръговата икономика и правилните взаимоотношения с държавната структура и обществеността.

Заявка за членство