Инертни материали
Приложение Приложение

Инертните материали намират приложние във всеки аспект на модерната индустрия.

Жилищно строителство
Строителството на едно жилище изисква средно 400 тона инертни материали (крайни продукти и бетон) - от основите до покрива

Други сгради и структури

Болници, училища, мостове, структури за защита от наводнения и много други - създаването на всички структури  е възможно с инертни материали. В много случаи инертните материали допринасят не само якост, но и специални технологии и архитектурна естетика. За строителството на едно училище, например, са нужни средно 3 000 тона инертни материали. За нуждите на един спортен стадион са нужни около 300 000 тона инертни материали

Пътна мрежа
Инертните материали се използват на всички нива от строителството на пътната инфраструктура, включително и настилката, при която се използват инертни материали устойчиви на изглаждане, за да намалят риска от плъзгане. Строителството на един километър път изисква до 30 000 тона инертни материали

Железопътна инфраструктура
Инертните материали представляват основна част от баласта на железопътните линии. При изграждането на един километър железопътна линия са нужни до девет тона инертни материали

прочети още...
1 2 3 4
Устойчиво развитие
Икономически просперитет

Изгрaждане на устойчив бизнес

С оглед на важността от географска близост до пазарите ни, бизнеса на членовете на БАПИМ е местен. Компаниите членове са установили дълбоки връзки с местните общности в регионите, в които извършват дейноста си и са важен фактор за просперитета им.

Създаването на бизнес стойност от дейността на членовете на БАПИМ се "връща" в местните икономики и е мултиплициран многократно от приноса на клиентите и доставчиците.

Служители в компаниите членове на БАПИМ обикновено са жители на градовете и селата, където са разположени кариерите и по този начин компаниите за добив на инертни материали са един от основните създатели на работни места в отдалечени региони на страната.

прочети още...
Социална обвързаност

Членовете на БАПИМ са ангажирани в множество проекти в различни сфери, за да подобрят качеството на живот в общностите, в които извършват своята дейност. Всеки проект е насочен към конкретните нужди на общностите в следните области от социалната сфера на устойчиво развитие:

Безопасно работно място

Права на трудещите се

Ангажираност с живота на общностите, където компаниите извършват дейност

Ангажираност към нуждите на всички заинтересовани страни

прочети още...
Екологични показатели

Устойчивото развитие по отношение на околната среда включва грижа за множество показатели.

Производството на инертни материали понякога е енергоемко и в същността си е силно свързано с околната среда. Една от основните цели на членовете на БАПИМ е максимално да ограничат влиянието на своята дейност върху околната среда в следните области:

Енергийна ефективност

Ефективност на използваните природни ресурси като вода

Синхрон със социални и екологични стандарти

Дейности, които влияят на околната среда, като транспорт

прочети още...