Сигнали за незаконен добив
 • Добри практики
  в производството на Инертни Материали

 • Опазване на
  Околната среда

 • Устойчиви методи и техники
  в производството на Интертни Материали

 • Здравословни и безопасни условия
  на труд

Сдружение Българска асоциация на производителите на Инертни материали е браншова организация с нестопанска цел, чийто основни цели са:

 • Подкрепа на членовете на асоциацията в тяхната комуникация с държавните органи
 • Защита интересите на членовете на асоциацията
 • Недопускане на незаконен добив на инертни материали на територията на Република България
 • Изработване и разпространяване на най-добри практики в областта на производството на инертни материали
 • Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място
 • Опазване на околната среда и разработване на устойчиви техники и методи на производство

Приложения

Инертните материали намират приложние във всеки аспект на модерната индустрия.

Жилищно строителство
Строителството на едно жилище изисква средно 400 тона инертни материали (крайни ...

Oще

Видове

Има множество видове инертни материали, произвеждани според вида строителство и нуждите на потребителя. Инертните материали може да бъдат квалифицирани според следните характеристики:
Геологически: пясък, чакъл, трошен камък, ...

Oще

Технология

Членовете на БАПИМ непрекъснато инвестират в нови технологии и обновление на изплзваното от десетилетя оборудване.

Три са основните технологии на добив на инертни материали: ...

Oще